Asbesti remontin yhteydessä

Valtioneuvoston asetus asbestityön turvallisuudesta 798/2015 tuli voimaan 1.1.2016, joten rakennushankkeessa, johon voi sisältyä asbestipurkutyötä, on huolehdittava erikseen asbestikartoituksen tekemisestä.

Asiasta on ollut paljon keskustelua julkisuudessa, mutta todellisuudessa juuri mikään ei muutu. Olemme tehneet jo vuosien ajan asbestikartoituksen kohteisiin, joissa on ollut syytä epäillä löytyvän asbestia. Vain n. 2% kohteistamme on ollut asbestia, jolloin kohteen purku on tehty asianmukaisesti asbestipurkutyönä.

MILLOIN ASBESTIA VOI LÖYTYÄ?

Asbestin käyttö kiellettiin kokonaisuudessaan vuonna 1994, joten jos asunto on valmistunut ennen vuotta 1994 on asunnosta mahdollista löytää asbestia. Uudisrakentamisessa asbestia ei ole käytetty vuoden 1988 jälkeen, joten tuota uudemmat talot ovat jo asbestivapaita. Vuosien 1988-1994 välisenä aikana on teoreettinen mahdollisuus, että asbestia löytyisi normaaleista kuluttajien remonttikohteista, joita me Rusthollissa toteutamme. Asbestin käyttöä on vähennetty reilusti vuoden 1975 jälkeen, joten 1980-luvulla tehdyt talot ovat hyvin usein puhtaita asbestin suhteen.

MITEN TOIMIMME

Remontin suunnitteluvaiheessa tarkastamme onko taloyhtiössä tehty asbestikartoitusta ja jos ei ole ja asunto on vuosirajojen sisällä, toimimme seuraavasti:

Remonttikohteessa suoritetaan asbestikartoitus. Purettavista pinnoista otetaan näytepalat ja jotka tutkitaan asbestilaboratoriossa. Remonttia ei aloiteta koskaan ennen kuin asbestianalyysitulos on saatu.
Jos asbestia ei ole, voidaan remontti toteuttaa normaalisti suunnitelman mukaan.
Jos asbestia on, tilaamme asbestipurkutyöhön erikoistuneen yrityksen hoitamaan purkutyön asbestipurkuna. Asbestipurkutyön jälkeen pitää suorittaa ilmanäytemittaus, joka on tullut uutena asiana 1.1.2016. Aikaisemmin koko asbestipurku oli tehty 1-2 päivässä, nyt siihen voi mennä 2-4 päivää. Jos remonttikohteessa joudutaan suorittamaan asbestipurku, niin viivästys on noin viikon verran remonttiaikataulussa.

HINTA

Purkutyön tekeminen asbestipurkuna ei ole niin suuri asia mitä julkisuudessa on puhuttu. On selvää, että hinta on selvästi kalliimpi normaalia purkutyötä, mutta remontin kokonaiskustannuksia asbestipurku nostaa korkeintaan 10%.

On hienoa, että asbesti on otettu kunnolla esiin ja asbestin käyttöön rakenteissa on alettu kiinnittämään huomiota. Meillä on ollut kaksi syytä miksi olemme tehneet jo vuosia asbestikartoituksen:

Emme halua altistaa työntekijöitämme asbestille ja aiheuttaa sillä tavalla ongelmia heidän terveydelleen.
Emme halua altistaa asiakkaitamme asbestille ja etenkin pienten lasten altistuminen olisi täysin moraalitonta. Asbestipöly voi jäädä kohteeseen vielä joksikin aikaa remontin valmistuttua, siksi asbestin kanssa ei ole välimuotoja.

MUUTAMA VINKKI ASBESTIIN LIITTYEN, KUN LÄHDETTE SUUNNITTELEMAAN REMONTTIA:

Kysykää taloyhtiöstä onko asbestikartoitusta tehty.
Kysykää remontoijalta miten aikovat tehdä kartoituksen.
Pyytäkää tulokset myös itselle arkistoitavaksi,
Älkää antako lupaa aloittaa remonttia ennen kuin asbestikartoituksen tulos on selvillä.
Jos asbestia löytyy, vaatikaa että purkutyö tehdään asianmukaisesti.
Jos epäilet, ettei työtä tehdä oikein, olet varmasti oikeassa.